Chính sách bảo mật thông tin

1.      Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thuật ngữ “Thông tin cá nhân” trong Chính Sách này nghĩa là thông tin nhận diện hoặc có khả năng danh tính cá nhân khách hàng. Những loại thông tin cá nhân  mà chúng tôi quản lý (có thể khác nhau theo phạm vi và quyền hạn dựa trên pháp luật hiện hành) bao gồm:

Tên công ty, cửa hàng, đơn vị kinh doanh, địa chỉ giao dịch, mã số thuế

Họ tên, số CMND, địa chỉ liên lạc

Email, số điện thoại bàn, số điện thoại di động

Chúng tôi luôn thông báo cho khách hàng biết về mục đích cụ thể nếu cần thu thập những thông tin cá nhân của khách hàng trên trang web này và mọi thông đều phải được khách hàng tự nguyện cung cấp.

2.      Phạm vi sử dụng thông tin

Thông tin cá nhân thu thập được sẽ chỉ được sử dụng trong nội bộ công ty. Achisonpaint.com có thể công bố các thông tin cá nhân thu thập từ khách hàng cho bên thứ ba được biết như các đại lý của chúng tôi, các nhà cung cấp sản phẩm, dịch vụ khác nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Khi cần thiết, chúng tôi có thể sử dụng những thông tin này để liên hệ trực tiếp với khách hàng dưới các hình thức như: gửi thư ngỏ, đơn đặt hàng, thư cảm ơn, thông tin về khuyến mãi, dịch vụ mới và sản phẩm mới…

Achisonpaint.com sẽ nỗ lực để đảm bảo rằng các nhân viên, cán bộ, đại lý, tư vấn hoặc bên thứ ba nào được đề cập ở trên có liên quan đến việc thu thập và xử lý thông tin khách hàng sẽ nhận thức và thấu hiểu Chính sách bảo mật này.

3.       Thời gian lưu trữ thông tin

Achisonpaint.com sẽ lưu trữ các thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp trên các hệ thống nội bộ của chúng tôi trong quá trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng hoặc cho đến khi hoàn thành mục đích thu thập hoặc khi khách hàng có yêu cầu hủy các thông tin đã cung cấp.

4.      Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN Ô TÔ ACHISON

Địa chỉ: 36 Quang Trung, Phường Hiệp Phú, Tp. Thủ Đức, Tp.HCM.

Điện thoại: 08 373 080 36 - Fax: 08 373 080 43

Hotline: 0918 877 676

5.      Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình.

Khách hàng muốn chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình vui lòng liên hệ với nhân viên của công ty hoặc bộ phận chăm sóc khách hàng của Achisonpaint.com theo số Hotline: 0918 877 676

6.      Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng

Achisonpaint.com sẽ không chia sẻ thông tin của quý khách cho bất kỳ một công ty nào khác ngoại trừ các đại lý, các nhà cung cấp có liên quan đến việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng. Trong một vài trường hợp đặc biệt, Achisonpaint.com có thể bị yêu cầu phải tiết lộ thông tin cá nhân, ví dụ như khi có căn cứ cho việc tiết lộ thông tin là cần thiết để ngăn chặn các mối đe dọa về tính mạng và sức khỏe, hay cho mục đích thực thi pháp luật. Achisonpaint.com cam kết tuân thủ Đạo luật Bảo Mật và các Nguyên tắc Bảo mật Quốc gia.