3750S - Dầu bóng chậm khô 2K 3:1 Ultra Productive VOC Clear

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- Dầu bóng chậm khô 3:1
- Đóng gói: 5 lít
- Dùng với XK203/XK205/XK206

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Bình luận