3M 0800 Chất phục hồi nhựa đen Bondo

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- 3M 0800 Chất phục hồi nhựa đen Bondo
- Dung tích: 237ml

Giá: 363.000 VNĐ
Số lượng:

Thông tin chi tiết

- 3M 0800 Chất phục hồi nhựa đen Bondo
- Dung tích: 237ml

Bình luận