3M 08880 Chất tẩy rửa thắng High Power Brake Cleaner

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- 3M 08880 Chất tẩy rửa thắng
- Dung tích: 397 gram

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

- 3M 08880 Chất tẩy rửa thắng
- Dung tích: 397 gram

Bình luận