3M 38070 Đất sét tẩy tàn sơn Perfect-It™ Cleaner Clay

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- 3M 38070 Đất sét tẩy tàn sơn
- Trọng lượng: 200 gram

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

- 3M 38070 Đất sét tẩy tàn sơn
- Trọng lượng: 200 gram

https://www.youtube.com/watch?v=RN1Mkfi5hJs

 

Bình luận