3M 38350 Chất tẩy rửa đa năng All Purpose Cleaner and Degreaser

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- 3M 38350 Chất tẩy rửa đa năng
- Dung tích: 1 gal = 3.785 lít

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

- 3M 38350 Chất tẩy rửa đa năng
- Dung tích: 1 gal = 3.785 lít

Bình luận