3M 38374 Chất tẩy ố kính Heavy Duty Wheel Cleaner

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- 3M 38374 Chất tẩy ố kính
- Dung tích: 1 gal = 3.785 lít

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

- 3M 38374 Chất tẩy ố kính
- Dung tích: 1 gal = 3.785 lít

Bình luận