3M 4229P Băng keo hai mặt 20mm

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

3M 4229P Băng keo hai mặt 20mm

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

3M 4229P Băng keo hai mặt 20mm

Bình luận