3M GT7108 Băng keo hai mặt 7mm

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

3M GT7108 Băng keo hai mặt 7mm

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

3M GT7108 Băng keo hai mặt 7mm

Bình luận