AU175 - KEO NHỰA TẠO MỜ CROMAX

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

DuPont ™ AU175 Matting Binder, được cung cấp trong lon 1 lít, phù hợp với nhiều loại sơn phủ thân xe như 3750S, 3800S hoặc CC6400.
- Keo nhựa tạo mờ được dùng chủ yếu với sơn bóng và dầu bóng 2 thành phần.
- Thành phần: dựa trên chất trùng hợp acrylic

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Đặc điểm của DuPont ™ AU175 Matting Binder

Chất kết dính thảm AU175 thương hiệu DuPont ™ có sẵn trong 1 lít. Chất kết dính AU175 này đáp ứng các tiêu chuẩn VOC hiện tại và được sử dụng trong hầu hết các loại sơn mài bóng 2K và vecni bóng mờ 2K. Phụ gia này dựa trên chất đồng trùng hợp acrylic.

Thông số Kỹ thuật AU170 - Keo nhựa tạo mờ

http://sdstds.crxcolor.com/Resources/ds_1/DOC/DATA/TDS/VI/VN%20AU175.pdf

 

Bình luận