G2-7600SX Dầu bóng siêu nhanh khô 2K Chroma Clear 4:1

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- G2-7600SX Dầu bóng siêu nhanh khô 2K Chroma Clear
- Tỉ lệ: Dầu bóng: 4 - Cứng: 1
- Dùng chung với cứng 256S/AK260

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

- G2-7600SX Dầu bóng siêu nhanh khô 2K Chroma Clear
- Tỉ lệ: Dầu bóng: 4 - Cứng: 1
- Dùng chung với cứng 256S/AK260

Bình luận