K9020 Dầu Bóng 2K Trung Bình

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- Sử dụng dễ dàng trong hầu hết các điều kiện xưởng sửa chữa.
- Chế độ khô phù hợp với nhiệt độ môi trường.
- Tính điền đầy cao.
- Dầu bóng phổ thông sử dụng đơn giản.
- Công việc sửa chữa sẽ dễ dàng hơn với sản phẩm này.
- Đóng gói: 5l

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Standocryl 2K Easy Clear K9020 là dầu bóng 2K ứng dụng cho sơn màu phủ bóng. Sản phẩm có thể phun dễ dàng, sử dụng đơn giản trong mọi điều kiện của xưởng sửa chữa.

Chuẩn bị sản phẩm - phun TIÊU CHUẨN - VOC

  • Khuyến cáo quan trọng: Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp trong quá trình sử dụng sản phẩm, nhằm tránh kích ứng do tiếp xúc với đường hô hấp, da và mắt.
  • Sơn màu Standoblue / Sơn màu Standohyd Plust: Bề mặt phải khô / tuân thủ thời gian chờ theo TDS trước khi phun.
  • Bề mặt sơn cũ: Bề mặt phải được mài nhám và vệ sinh dầu mỡ trước khi phun

Bình luận