K9050 Dầu Bóng 2K Nhanh Khô Trung Bình

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- Sơn phủ 2K MS phổ thông
- Lưu lượng tốt và giữ lớp phủ trên cùng
- Khả năng đánh bóng rất tốt
- Tỷ lệ pha trộn 2: 1 với tất cả các chất làm cứng Standox MS và HS
- Có thể làm khô lò nhanh hơn
- Làm khô qua đêm ở nhiệt độ môi trường xung quanh 18°C-22°C
- Linh hoạt và nhanh chóng.
- Đóng gói: 1l

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

- Sơn phủ 2K MS phổ thông
- Lưu lượng tốt và giữ lớp phủ trên cùng
- Khả năng đánh bóng rất tốt
- Tỷ lệ pha trộn 2: 1 với tất cả các chất làm cứng Standox MS và HS
- Có thể làm khô lò nhanh hơn
- Làm khô qua đêm ở nhiệt độ môi trường xung quanh 18°C-22°C
- Linh hoạt và nhanh chóng.

Bình luận