K9450 Dầu Bóng 2K nhanh khô

Nhấn vào hình dưới đây để xem bảng màu:

- Hướng dẫn sử dụng: Sản phẩm sử dụng chung với Chất kích hoạt phù hợp.
- Khô tự nhiên siêu nhanh
- Khả năng đánh bóng tuyệt vời
- Bề mặt mượt, độ dày màng sơn cao
- Khuyến cáo: Sử dụng thiết bị bảo hộ cá nhân thích hợp trong quá trình sử dụng sản phẩm nhằm tránh kích ứng do tiếp xúc với đường hô hấp, da và mắt.
- Đóng gói: 4 Lít

Giá: Giá theo thời điểm
Số lượng:

Thông tin chi tiết

Bình luận