Ý nghĩa huy hiệu ACHISON

Cụm đồ họa về biểu tượng và sự nhận diện thương hiệu ACHISON (Achivement & Son ---> những người con thành đạt)

Cụm đồ họa về biểu tượng và sự nhận diện thương hiệu ACHISON (Achivement & Son ---> những người con thành đạt)

     1. Hai lá cờ là sự cách điệu của đôi vòng tay vươn lên xoay quanh biểu tượng ACHISON, vẽ lên chữ V - Victory - biểu hiện sự phát triển theo mạch vận động không ngừng.

    2. Sử dụng hình ảnh lá cờ Mỹ và Việt Nam thể hiện sự gắn bó, trao đổi và hợp tác hai bên cùng có lợi - với nền tảng là sự đầu tư từ Hoa Kỳ - tạo sự thuận tiện về tính đối xứng tương ứng với mỗi lĩnh vực, danh mục ngành, hàng ....

    3. Cụm đồ họa ACHISON - cánh sóng cách điệu - hai lá cờ <=> vòng tay ---> thể hiện luôn vì khách hàng, luôn quan tâm chăm sóc khách hàng.

    4. Hai lá cờ <=> vòng tay - thể hiện sự thân ái, chia sẻ, minh họa cho giá trị nhân văn. 

    5. Ngôn ngữ đồ họa được sử dụng một cách hiện đại thông qua sự thể hiện mảng màu vàng và bạch kim (trắng bạc) để thể hiện vị trí, bố cục hình logo và chữ ACHISON.

    6. “Đất lành thì chim đậu” – Achison là định tinh và chim muông là vệ tinh, sẽ bay quanh theo hình Elip – như sự tượng trưng cho trái đất với mặt trăng xoay quanh à Nước bao giờ cũng chảy về vùng trũng.

        Trên đây là ý nghĩa để chuyển tải.